Firma MARCO-OIL oferuje usługi wypompowania, transportu paliw i utylizacji oleju napędowego nie nadającego się do zużycia - bezpośrednio z miejsca jego magazynowania. Wszystkie autocysterny, jakie firma posiada, zostały dodatkowo wyposażone w urządzenia umożliwiające wypompowanie oleju napędowego ze zbiornika odbiorcy, niezależnie od miejsca w jakim zbiornik się znajduje.

Utylizacja paliw

W zakresie utylizacji MARCO-OIL współpracuje z profesjonalnym zakładem przetwórstwa posiadającym wymagane decyzje administracyjne w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Transport przeznaczonego do utylizacji produktu prowadzony jest zgodnie z wymogami dotyczącymi transportu odpadów, stosownie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym z jednoczesnym zachowaniem przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 roku o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dzięki temu istnieje możliwość potwierdzenia odbioru Kartą Przekazania Odpadu zgodnie ze wzorem określonym w ustawie o odpadach. Zlecając usługę utylizacji firmie MARCO-OIL zyskujecie Państwo profesjonalną obsługę oraz pewność, że Państwa działania przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Zaopatrzenie agregatów prądotwórczych

Dodatkowo firma MARCO-OIL specjalizuje się w zaopatrzeniu i okresowej wymianie oleju napędowego w agregatach prądotwórczych służących do awaryjnego zasilania prądem budynków biurowych, hal magazynowych, serwerowni itp. Oferowany w tym celu olej napędowy o parametrach arktycznych zapewnia bezproblemową eksploatację urządzeń zlokalizowanych na zewnątrz budynków, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych przy temperaturze otoczenia poniżej -20oC.

Indywidualna oferta

W celu uzyskania indywidualnej OFERTY – zapraszamy do złożenia zapytania lub kontaktu z Działem Transportu. Jeśli są Państwo zainteresowani kontaktem ze strony MARCO-OIL, prosimy skorzystać z Formularza Ofertowego znajdującego się w zakładce Kontakt

Drukuj E-mail