bezpieczenstwo tekst

BEZPIECZEŃSTWO

zapewnione przez wieloletnie doświadczenie, wyszkolony personel, nowoczesny tabor, renomowanych dostawców paliw. Priorytetem MARCO-OIL jest zapewnienie jej Klientom transparentnej informacji na temat polityki firmy oraz bezpieczeństwa zawieranych transakcji. W tym celu między innymi MARCO-OIL ustanowiła i utrzymuje dobrowolną kaucję gwarancyjną (w wysokości ustawowo wymaganej) zabezpieczającą Kupującego przed solidarną odpowiedzialnością za podatek VAT. Dodatkowo od 2017 roku MARCO-OIL złożyła stosowne upoważnienie do przekazywania organom podatkowym informacji o transakcjach na rachunku bankowym Spólki - dzięki czemu numer rachunku bankowego na który dokonują płatności klienci MARCO-OIL znalazł się na liście "bezpiecznych" rachunków Ministerstwa Finansów.

UWAGA! Sprawdź swojego obecnego dostawcę czy transakcje z nim prowadzone są bezpieczne tj. czy Twój dostawca jest obecny w wykazie firm prowadzonym przez Ministerstwo Finansów oraz czy numer rachunku bankowego na który dokonywane są płatności za zakupione paliwo jest "bezpieczny" i wskazany na stronie Ministerstwa Finansów.
Kliknij tutaj

Drukuj E-mail