oszczednosc

OSZCZĘDNOŚĆ 

zapewniona przez stosowaną formułę sprzedaży paliw opartą na aktualnej cenie publikowanej w dniu sprzedaży paliwa w hurtowym cenniku PKN ORLEN. Dodatkowo MARCO-OIL oferuje najkorzystniejszą na rynku politykę rabatową indywidualnie dopasowaną do potrzeb Klienta. Raz ustalona formuła sprzedaży paliw zawiera wszystkie koszty związane z transakcją w tym koszt transportu paliwa czy ubezpieczenia udzielonego kredytu kupieckiego. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych ukrytych kosztów.

UWAGA! Sprawdź czy cena u Twojego obecnego dostawcy jest „ceną rynkową” skorelowaną z hurtową ceną krajowych producentów paliw.