ekoterm nowka

olej grzewczy Ekoterm
produkcji PKN ORLEN S.A.

Zastosowanie

Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Charakterystyka

W trosce o komfort użytkowania oleju napędowego grzewczego - Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające, pozytywnie wpływające na ekonomikę zużycia paliwa, a także na żywotność olejowych systemów grzewczych. Dla wygody klientów olej napędowy grzewczy Ekoterm dostępny jest na terenie całego kraju.

Olej Ekoterm spełnia wymagania Normy Zakładowej ZN-ORLEN-44 „Przetwory naftowe. Olej napędowy grzewczy Ekoterm” oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2007 r., Nr 4, poz. 4).

Właściwości

Parametr Jednostka Wartość Metoda badań
Gęstość w temp. 15oC, maks. kg/m3 860

PN-EN ISO 3675

PN-EN ISO 12185

Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 PN-C-04062
Temperatura zapłonu, min. oC 56 PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20oC, maks. mm2/s 6,00 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny:     PN-EN ISO 3405
- do temp. 250oC, maks. %(V/V) 65  
- do temp. 350oC, min. %(V/V) 85  
Temperatura płynięcia, maks. oC -20 PN-EN ISO 3016
Temperatura mętnienia oC 1 PN-EN ISO 3015
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks. %(m/m) 0,3 PN-EN ISO 10370
Zawartość siarki, maks. %(m/m) 0,10

PN–EN ISO 20884

PN-EN ISO 20846

Zawartość wody, maks. mg/kg 200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. mg/kg 24 PN-EN ISO 12662
Pozostałość po spopieleniu, maks. %(m/m) 0,01 PN-EN ISO 6245
Barwa2 - czerwona wzrokowo
1 Nie normalizuje się, wartość podawana w atestach.
2 Olej napędowy grzewczy Eksterm powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi