Wzór zamówienia DOSTAWY PALIW Pobierz plik (455 KB)
Wzór zamówienia ODBIORY PALIW Pobierz plik (450 KB)
Odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Pobierz plik (65 KB)
Koncesja Pobierz plik (3 MB)
Świadectwo autoryzacji PKN ORLEN Pobierz plik (132 KB)
Licencja transportowa Pobierz plik (445 KB)
Zaświadczenie US Pobierz plik (680 KB)
Zaświadczenie ZUS Pobierz plik (110 KB)
Informacja o strategii podatkowej za 2020 r. Pobierz plik (970 KB)
Informacja o strategii podatkowej za 2021 r. Pobierz plik (350 KB)
Informacja o strategii podatkowej za 2022 r. Pobierz plik (390 KB)